Marathi to English sentence

Marathi to English sentence list | 70+ Marathi to English sentence

माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा!

Marathi to English sentence :- English ही भाषा शिकणे आणि बोलणे काळाची गरज झाली आहे. आली मातृभाषा मराठी असली तरीही आपल्याला नोकरीसाठी, बिझनेस करण्यासाठी इंग्रजी भाषा शिकणे गरजेचे भाग पडते. रिसर्च असे म्हणते की, मनुष्य एखादी गोष्ट जसे की, शिक्षण. त्याच्या मातृभाषेत अधिक व्यवस्थित, लवकर आणि चांगल्या पद्धतीने शिकतो.

त्यामुळे आजच्या ह्या आधुनिक जगात आपण इंग्लिश शिकून पुढे राहिले पाहिजे. त्यासाठी आपण ह्या लेखात काही मराठी वाक्ये आणि त्या वाक्याचा इंग्रजी भाषेत भाषांतर ह्याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. ह्याचा तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन जीवनात, तुमच्या नोकरीमध्ये, तुमच्या उद्योगधंद्यामध्ये खूप उपयोग होईल.

Marathi to English sentence

1) तू मूर्ख आहेस का – are you mad

2) तोंड सांभाळून बोल – mind your language

3) हे कर -do this

4) पुढे काय – what’s next

5) जेवण वाढ -serve the food

6) अजिबात नाही -not at all

7) दुसरे काही नाही-nothing else

8) इथेच राहा – stay here

9) घाबरू नको -don’t panic

10) त्याची वाट पाहा -wait for him

11) माझ्यासाठी थांब -wait for me

12) आमच्या सोबत ये -come with us

13) तयार हो -get ready

14) चहा गरम कर – heat up the tea

15) तुझ्या आईला विचार – ask your mother

16) बाय बोल – saying goodbye

17) जाऊन खेळ – go and play

18) डोकावू नको – don’t peep

19) हे धर -. Hold this

20) अंघोळ कर – take a bath

21) सावकाश खा – eat slowly

22) एक घास घे -. Take a bite

23) एक घोट घे – take a sip

24) लांब जा – go away

25) लगेच जा – go fast

26) कधीही नाही – never ever

27) त्याच्याकडे पाहा -look at him

Related Posts

One thought on “Marathi to English sentence list | 70+ Marathi to English sentence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *