Marathi to English sentence

Marathi to English sentence list | 70+ Marathi to English sentence

माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा!

Marathi to English sentence :- English ही भाषा शिकणे आणि बोलणे काळाची गरज झाली आहे. आली मातृभाषा मराठी असली तरीही आपल्याला नोकरीसाठी, बिझनेस करण्यासाठी इंग्रजी भाषा शिकणे गरजेचे भाग पडते. रिसर्च असे म्हणते की, मनुष्य एखादी गोष्ट जसे की, शिक्षण. त्याच्या मातृभाषेत अधिक व्यवस्थित, लवकर आणि चांगल्या पद्धतीने शिकतो.

त्यामुळे आजच्या ह्या आधुनिक जगात आपण इंग्लिश शिकून पुढे राहिले पाहिजे. त्यासाठी आपण ह्या लेखात काही मराठी वाक्ये आणि त्या वाक्याचा इंग्रजी भाषेत भाषांतर ह्याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. ह्याचा तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन जीवनात, तुमच्या नोकरीमध्ये, तुमच्या उद्योगधंद्यामध्ये खूप उपयोग होईल.

Marathi to English sentence

1) तू मूर्ख आहेस का – are you mad

2) तोंड सांभाळून बोल – mind your language

3) हे कर -do this

4) पुढे काय – what’s next

5) जेवण वाढ -serve the food

6) अजिबात नाही -not at all

7) दुसरे काही नाही-nothing else

8) इथेच राहा – stay here

9) घाबरू नको -don’t panic

10) त्याची वाट पाहा -wait for him

11) माझ्यासाठी थांब -wait for me

12) आमच्या सोबत ये -come with us

13) तयार हो -get ready

14) चहा गरम कर – heat up the tea

15) तुझ्या आईला विचार – ask your mother

16) बाय बोल – saying goodbye

17) जाऊन खेळ – go and play

18) डोकावू नको – don’t peep

19) हे धर -. Hold this

20) अंघोळ कर – take a bath

21) सावकाश खा – eat slowly

22) एक घास घे -. Take a bite

23) एक घोट घे – take a sip

24) लांब जा – go away

25) लगेच जा – go fast

26) कधीही नाही – never ever

27) त्याच्याकडे पाहा -look at him

28) हे साफ कर -clean it

29) शांत हो -calm down

30) बाहेर थांब -wait outside

31) कधीपासून -since when

32) कधीपर्यंत -until when

33) ते पुन्हा कर -repeat it

34) पुन्हा प्रयत्न कर- try again

35) आनंदी राहा -stay happy

36) ते शिक -learn that

37) त्याच्या अगोदर – before that

38) खाली ये -come downstairs

39) मागे जा -step back

40) ऐकत का कोणी -who listen

41) कोणासाठी -for whom

42) हे घे -take it

43) माझ्यावर विश्वास ठेव -trust me

44) दोष देऊ नको -dont blame

45) याची चव घे -taste it

46) वाईट वाटुन घेऊ नको -dont mind

47) मला सांग काय झाले -tell me what happened

48) स्वतावर नियंत्रण ठेव -control yourself

49) तुझे केस विंचर -comb your hair

50) शिव्या देऊ नकोस -dont abuses

51) लवकर ये -come soon

52) हलणे बंद कर -stop moving

53) सोबत चल -come along

54) मला अंघोळ करू दे -let me take a bath

55) सगळ घेऊन ये – get everything

56) डोळे मिचकवू नको -dont wink

57) समजल का -got it

58) तु चुकीचा आहेस -you are wrong

59) तु नाही -not you

60) मी केल -i am done

61) मी सोडतो -i quiet

62) मला घरी सोड -drop me at home

63) तुझ्या नंतर -after you

64) तु कुठे होतास -where were you

65) माझ्या पाठीमागे ये -follow me

66) बघ काय चाललंय -see what’s happening

67) मला नको आहे -i dont want

68) तुझा फोन वाजत आहे-your phone is ringing

69) मी तुझ्या घरी येईन- i will come to your house

70) माझ्याकडे आधीच आहे -i already have


70+ Marathi to English sentence चा संग्रह आवडल्यास तुमच्या मित्रांना आणि सोशल मीडिया वर शेअर करा. तसेच मराठी माहितीसाठी क्रिएटर मराठी वेबसाईट शी जोडून रहा.

माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा!

Related Posts

2 thoughts on “Marathi to English sentence list | 70+ Marathi to English sentence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *