नवरदेवासाठी खास मराठी उखाणे | Marathi Ukhane For Groom – [Love/Arrange Marriage]

1

नवरदेवासाठी खास मराठी उखाणे | Marathi Ukhane For Groom – [Love/Arrange Marriage] लग्न म्हंटल की उखाणे हे येतातच. लग्नात अनेक ठिकाणी नवरदेवाला अडवून त्याच्या तोंडून नवरीचे...